Kirjaudu ulos

Kaupunginosan kauppa 2017

Jäteraportissa tarvitaan toimipaikan henkilömäärä henkilötyövuosina ja toimialasta riippuen liikevaihto, tuotannon määrä, hoitojaksot ja/tai yöpymisten määrä.

  1. henkilötyövuotta
  2. Vähintään yhden desimaalin tarkkuudella (esim. 20,3).


  3. Täytä seuraavista kohdista vain ne, jotka liittyvät organisaation toimintaan.
  4. oppilasta
  5. Kg
  6. kpl (koskee sairaaloita)
  7. Vanhainkodeissa, asumispalveluyksiköissä ja kuntoutuslaitoksissa hoitojakso tarkoittaa vuodepaikkojen määrää.

  8. vrk