Kirjaudu ulos

Tilastot

Pääkaupunkiseudun Petra-jätevertailussa on noin 500 toimipaikan vuosittaiset jätetiedot vuodesta 2003 lähtien. Toimipaikoista suurin osa edustaa palvelualoja. Näillä sivuilla esitetään pääkaupunkiseudun vertailussa mukana olevien toimipaikkojen jätemäärien keskiarvotietoja toimialoittain ja kiinteistötyypeittäin.

Toimialakohtaisissa tilastoissa esitetään tilastot niiltä aloilta, joista vertailuun on osallistunut vähintään neljä toimipaikkaa (n). Liikevaihtoon suhteutettujen jätemäärien keskiarvojen laskennassa ovat mukana vain ne toimipaikat, jotka ovat ilmoittaneet liikevaihtotiedon.

Tilastotaulukoista pääsee tarkastelemaan kunkin toimialan/kiinteistötyypin jätetietoja kaavioina painamalla kyseisen toimialan/kiinteistötyypin nimeä. Mukana on myös jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

Palvelualojen ja teollisuuden tilastot vuonna 2017
Toimiala n Kokonaisjätemäärä
kg/henkilö
Kokonaisjätemäärä
kg/Meur
Kierrätys­prosentti Hyötykäyttö­prosentti Jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt
kg CO2-ekv./henkilö
Hotellit 4 2612   55 99 0
Julkisen hallinnon toimistot 6 172   62 100 0
Peruskoulut 43 37   63 100 0
Korkeakoulut ja muu koulutus 5 178   62 93 0
Sairaalat 7 461   43 90 0
Muut terveyspalvelut 4 394   17 97 0
Muut hoitolaitokset 19 579 14549 31 97 0
Urheilu 7 1459 18971 18 96 0
Virkistys ja kulttuuri 20 448 21125 48 96 0
Muut palvelut 39 329 1003 68 95 0
Kone- ja metalliteollisuus 6 926 2664 44 94 0
Elintarviketeollisuus 6 1736 4078 38 98 0
Kustantaminen 7 205 728 72 100 0
Painaminen 5 10231   86 95 0
Kemian teollisuus 5 1370 4374 40 99 0
Elektroniikka- ja sähköteollisuus 12 895 1796 71 98 0
Muu teollisuus 12 3844 88166 37 62 0