Kirjaudu ulos

Tilastot

Pääkaupunkiseudun Petra-jätevertailussa on noin 500 toimipaikan vuosittaiset jätetiedot vuodesta 2003 lähtien. Toimipaikoista suurin osa edustaa palvelualoja. Näillä sivuilla esitetään pääkaupunkiseudun vertailussa mukana olevien toimipaikkojen jätemäärien keskiarvotietoja toimialoittain ja kiinteistötyypeittäin.

Toimialakohtaisissa tilastoissa esitetään tilastot niiltä aloilta, joista vertailuun on osallistunut vähintään neljä toimipaikkaa (n). Liikevaihtoon suhteutettujen jätemäärien keskiarvojen laskennassa ovat mukana vain ne toimipaikat, jotka ovat ilmoittaneet liikevaihtotiedon.

Tilastotaulukoista pääsee tarkastelemaan kunkin toimialan/kiinteistötyypin jätetietoja kaavioina painamalla kyseisen toimialan/kiinteistötyypin nimeä. Mukana on myös jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

Palvelualojen ja teollisuuden tilastot vuonna 2017
Toimiala n Kokonaisjätemäärä
kg/henkilö
Kokonaisjätemäärä
kg/Meur
Kierrätys­prosentti Hyötykäyttö­prosentti Jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt
kg CO2-ekv./henkilö
Hotellit 4 2612   55 99 0
Korkeakoulut ja muu koulutus 5 178   62 93 0
Sairaalat 7 461   43 90 0
Muut hoitolaitokset 11 478   32 95 0
Urheilu 4 586   33 96 0
Virkistys ja kulttuuri 11 416 22068 47 95 0
Muut palvelut 23 216 252 62 99 0
Kone- ja metalliteollisuus 6 926 2664 44 94 0
Elintarviketeollisuus 4 1615   44 98 0
Kustantaminen 5 207 617 72 100 0
Painaminen 5 10231   86 95 0
Kemian teollisuus 4 1368   40 100 0
Elektroniikka- ja sähköteollisuus 8 992 2737 74 98 0
Muu teollisuus 8 3082 359611 51 84 0