Kirjaudu ulos
ESIMERKKIYRITYS

Mistä jätetiedot?

Jätevertailun hyödyntämiseksi tarvitset mahdollisimman totuudenmukaisia tietoja toimipaikan jätemääristä. Jätetiedot voi selvittää kolmella tavalla.

 1. Kysy jätteenkuljetusyritykseltä

  Kysy jätetiedot jätteenkuljetusyritykseltä tai kunnan kiinteistöpuolelta. Jos käytätte TSJ:n palveluja, voit pyytää yhteenvedon edellisen vuoden jätemääristä asiakaspalvelustamme tai suoraan Petra-yhteyshenkilöltä.

  Muiden yritysten kohdalla pyydä tiedot tavanomaisista ja vaarallisista jätteistä omalta jätteenkujetusyritykseltä tai etsi tieto laskuista. Jos jätteenkuljetussopimus on tehty suoraan kuljetusyrityksen kanssa, kannattaa sopimukseen liittää velvoite jäteraportin toimittamisesta sopivin väliajoin.

 2. Arvioi laskurin avulla

  Voit myös käyttää ohjelman jäteraportissa olevaa jätelaskuria. Tarvitset tiedot jäteastioiden määrästä, koosta, täyttöasteesta ja tyhjennysvälistä. Ohjelma laskee näiden perusteella jätemäärät kyseisen jätejakeen oletuspainon perusteella.

 3. Punnitse

  Tarkimman arvion jätteen määrästä saa, jos omat jäteastiat punnitaan ennen tyhjennyksiä tietyn tarkkailuajanjakson ajan. Tätä kannattaa harkita erityisesti, jos toimipaikastanne syntyy sellaisia jätelajeja, joita ei ole jätemäärälaskurissa.

Yhteiset keräysvälineet muiden yritysten kanssa

Jos kiinteistöllä toimii useita toimijoita, jotka käyttävät samoja keräysvälineitä, on toimipaikkakohtaisen jätteen määrän arviointi vaikeampaa. Jos toimipaikkasi on selvästi suurin jätteen tuottaja ja muut toimijat liittyvät läheisesti omaan toimintaasi, voit ilmoittaa Petra-jätevertailuun koko kiinteistön jätemäärän oman toimipaikkasi nimellä. Silloin pitää myös henkilöstömäärä ja liikevaihto -tiedoissa olla mukana kaikkien kiinteistöllä toimivien toimipaikkojen toiminta.

Tällaisessa tilanteessa voi myös käyttää punnitusmenetelmää, ja punnita vai omat jätteet, joita yhteiseen astiaan viedään. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä TSJ:n Petra-henkilöön.