Kirjaudu ulos
ESIMERKKIYRITYS

Tilastot

Turun Seudun Jätehuollon Petra-jätevertailussa on noin 50 toimipaikan jätetiedot vuodesta 2012 lähtien. Toimipaikoista suurin osa edustaa koulutusta ja sosiaali- ja terveysalaa. Näillä sivuilla esitetään Turun seudun vertailussa mukana olevien toimipaikkojen jätemäärien keskiarvotietoja toimialoittain ja kiinteistötyypeittäin.

Toimialakohtaisissa tilastoissa esitetään tilastot niiltä aloilta, joista vertailuun on osallistunut vähintään neljä toimipaikkaa (n). Liikevaihtoon suhteutettujen jätemäärien keskiarvojen laskennassa ovat mukana vain ne toimipaikat, jotka ovat ilmoittaneet liikevaihtotiedon.

Tilastotaulukoista pääsee tarkastelemaan kunkin toimialan/kiinteistötyypin jätetietoja kaavioina painamalla kyseisen toimialan/kiinteistötyypin nimeä. Mukana on pian myös jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Kasvihuonekaasupäästöt on laskettu LCA Consulting Oy:n määrittämiä Turun seudun jätehuoltojärjestelmälle ominaisia päästökertoimia käyttäen. Lisätietoja kasvihuonekaasujen päästöjen laskennasta löydät täältä.

Palvelualojen jätetilastot vuonna 2012
Toimiala n Kokonaisjätemäärä
kg/henkilö
Kokonaisjätemäärä
kg/Meur
Kierrätys % Hyötykäyttö %
Peruskoulut 14 77   42 99
Päiväkodit 10 102   44 99
Muut hoitolaitokset 4 762   28 99
Muut sosiaalipalvelut 10 102   44 99
Virkistys ja kulttuuri 15 644   53 87