Kirjaudu ulos

Tilastot

Pääkaupunkiseudun Petra-jätevertailussa on noin 500 toimipaikan vuosittaiset jätetiedot vuodesta 2003 lähtien. Toimipaikoista suurin osa edustaa palvelualoja. Näillä sivuilla esitetään pääkaupunkiseudun vertailussa mukana olevien toimipaikkojen jätemäärien keskiarvotietoja toimialoittain ja kiinteistötyypeittäin.

Toimialakohtaisissa tilastoissa esitetään tilastot niiltä aloilta, joista vertailuun on osallistunut vähintään neljä toimipaikkaa (n). Liikevaihtoon suhteutettujen jätemäärien keskiarvojen laskennassa ovat mukana vain ne toimipaikat, jotka ovat ilmoittaneet liikevaihtotiedon.

Tilastotaulukoista pääsee tarkastelemaan kunkin toimialan/kiinteistötyypin jätetietoja kaavioina painamalla kyseisen toimialan/kiinteistötyypin nimeä. Mukana on myös jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

Palvelualojen ja teollisuuden tilastot vuonna 2015
Toimiala n Kokonaisjätemäärä
kg/henkilö
Kokonaisjätemäärä
kg/Meur
Kierrätys­prosentti Hyötykäyttö­prosentti Jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt
kg CO2-ekv./henkilö
Autokauppa, korjaamot ja huoltamot 27 1162 1297 70 99 881
Elintarviketukut 14 3485 841 79 100 478
Muu tukkukauppa 29 1262 1850 73 99 266
Päivittäistavarakauppa 74 7818 10920 67 100 877
Muu vähittäiskauppa 27 1519 11090 64 96 346
Hotellit 17 2233 11692 58 90 674
Ravintolat 6 3295   62 100 880
Julkisen hallinnon toimistot 10 182   57 100 59
Peruskoulut 11 48   66 100 11
Ammatilliset oppilaitokset 6 64   56 93 16
Korkeakoulut ja muu koulutus 9 210   69 95 83
Sairaalat 7 453   45 85 117
Muut terveyspalvelut 6 676   31 73 220
Päiväkodit 10 110   61 97 21
Muut hoitolaitokset 38 706 16572 34 86 155
Muut sosiaalipalvelut 11 157   42 98 26
Urheilu 8 601 8030 25 84 164
Virkistys ja kulttuuri 26 447 13166 61 95 149
Muut palvelut 39 351 1305 65 89 181
Kone- ja metalliteollisuus 13 1391 4600 51 94 333
Elintarviketeollisuus 8 3433 3533 70 99 954
Painaminen 4 5848   66 94 4312
Kemian teollisuus 8 820 3059 46 99 993
Elektroniikka- ja sähköteollisuus 13 1625 1634 77 98 353
Muu teollisuus 12 1912 4348 40 60 984